^ Scroll to Top

Tuesday, January 6, 2009

Memerangi Manusia?

Daripada Ibn Umar r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "aku
diperintahkan supaya memerangi manusia hingga mereka mengucapkan
lailaha ilallah wa muhammadan rasullullah (Tiada tuhan melainkan
Allah dan Muhammad itu pesuruhnya) dan mereka mendirikan sembahyang
dan mengerluarkan zakat.

Maka apabila mereka berbuat demikian itu terpeliharalah mereka
daripadaku; darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam
dan hisab mereka tas Allah Taa'la.

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

* hadith ini bukan membawa maksud nabi memerangi semua orang kafir
jika mereka tidak mahu bersyahadah, bersembahyang atau, berzakat.
Menurut Imam Nawawi, ia ditujukan kepada para penyembah berhala yang
memusuhi Islam secara terbuka.

* Di dalam banyak riwayat diceritakan Rasulullah memberi 3 pilihan
ketika beliau menyampaikan dakwah kepada kerajaan Rom, Parsi dan lain-
lain 1)Menerima Islam. 2)Membayar ufti. 3)Berperang.

Wallahu'alam.


"Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui jalan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk."
(Surah an-Nahl: ayat 125)

No comments:

 
Dear Diary Blogger Template