^ Scroll to Top

Tuesday, March 24, 2009

Kemudahan infrastruktur asas utama majukan ummah

LANGKAH pertama Rasulullah SAW membangunkan masjid secara gotong royong selama tujuh bulan sebagai rancangan pembangunan awal Madinah selepas penghijrahan Baginda bersama umat Islam mempunyai banyak hikmah.

Rumah Allah itu sangat penting bagi perkembangan agama Islam kerana sebagai tempat ibadah, masjid turut mengasuh dan mendidik jiwa supaya taat serta takwa kepada Allah selain menjadi tempat pertemuan menjalinkan silaturahim.

Oleh itu, masjid pada zaman Baginda dan khulafa al-Rasyidin bukan saja berfungsi sebagai tempat ibadat, malah menjadi pusat menjalankan pelbagai aktiviti membabitkan urusan seharian umat Islam serta masyarakat setempat.

Mengikut kajian Thomas Arnold, masjid pada zaman itu turut dijadikan pusat kegiatan sosial dan politik. Di situlah Baginda menerima kunjungan pegawai diplomatik asing dan di situ jugalah Baginda menjalankan urusan pentadbiran.

Mimbar masjid menjadi tempat pidato dalam perkara agama dan lainnya. Umpamanya ketika Umar menjelaskan mengenai pertempuran tentera Islam di medan perang, mimbar digunakan sambil menganjurkan orang ramai supaya menghulurkan bantuan. Demikian juga Usman menggunakan mimbar yang sama untuk memberi ucapan pembelaan diri.

Ulama pula menggunakan masjid untuk menyampaikan pelajaran agama serta mengadakan pertemuan ilmiah. Kadi juga menjalankan tugas rasmi mereka di masjid. Bahkan sekolah kanak-kanak pada peringkat itu dibuat di masjid.
Pendek kata, fungsi masjid begitu luas sekali tidak hanya terhad kepada ibadat khusus seperti sembahyang wajib dan sunat saja. Malah, berita penting mengenai isu semasa mula tersebar di masjid. Demikianlah fungsi masjid mengikut asalnya iaitu tempat merealisasikan kesatuan agama dan politik dalam Islam.

Adanya masjid bermakna satu masalah besar dalam kepemimpinan Baginda SAW untuk menyatukan serta mempersaudarakan umat Islam dapat dilakukan. Selaras dengan semangat itu perancangan penempatan dilakukan.

Sesungguhnya Islam ialah agama yang memberi perhatian berat kepada punca keselamatan hidup, keselesaan, keamanan dan kesihatan fizikal. Dengan fizikal yang sihat dan suasana aman, umat Islam lebih mudah untuk beribadat kepada Allah.

Selepas masjid, Rasulullah SAW mendirikan pasar untuk menyediakan keperluan ekonomi dan mengenakan peraturan ekonomi Islam supaya perdagangan sentiasa berjalan dengan baik dan membekalkan rezeki halal.
Sesungguhnya rezeki halal juga boleh mendorong ke arah amal soleh. Hakikat rahsia itu dapat disingkap daripada firman Allah yang bermaksud: “Makanlah kamu daripada rezeki yang baik dan beramal soleh.” (Surah al-Mukminum, ayat 51)

Mengikut keterangan Umar bin Syubah daripada Ata’ bin Yasar bahawa sebaik saja Rasulullah SAW berhasrat untuk mendirikan sebuah pasar di Madinah Baginda membuat kajian terlebih dulu di pasar Yahudi Bani Aainuqa’.

Selepas itu Baginda SAW bergerak ke suatu tempat lalu baginda menghentak kaki ke tanah sambil bersabda: “Inilah pasar kamu. Janganlah kamu sekat menyekat di sini dan jangan pula mengenakan sebarang cukai.”

Langkah Rasulullah SAW memaju dan mengemaskinikan Madinah berjaya menarik orang ramai datang daripada segenap penjuru Tanah Arab. Dalam sekejap masa saja bandar baru itu dipenuhi orang Arab yang tinggal di sekeliling Madinah. Dengan itu Madinah makin bertambah luas.

Berdasarkan langkah diambil Rasulullah SAW, Baginda berusaha menggunakan tanah terbiar di Madinah untuk dimajukan seterusnya memberi manfaat kepada penduduknya. Hakikat itu wajar diberi perhatian dalam usaha membuat perancangan pembangunan negara.

Usaha dilakukan Baginda SAW membuat kajian terperinci serta mendahulukan keperluan semasa masyarakat sepatutnya dijadikan ciri penting supaya perancangan pembangunan tidak menimbulkan masalah atau merugikan kemudian nanti.

Tidak dinafikan pembangunan fizikal yang hebat akan membentuk bandar Islam yang gemilang selain menjadi sebagai pusat dakwah, pentadbiran serta pembinaan tamadun hebat apabila setiap pembangunan memberi faedah dan menyatukan umat.

Setiap pelan perancangan memajukan sesuatu kawasan seharusnya mendatangkan keuntungan serta memajukan masyarakat, pada masa sama melahirkan kesyukuran dan mendekatkan umat Islam kepada Allah."Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui jalan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk."
(Surah an-Nahl: ayat 125)

No comments:

 
Dear Diary Blogger Template