^ Scroll to Top

Tuesday, March 24, 2009

Al-Hadith : Doa yang tidak makbul

Daripada Abu Hurairah r.a katanya,:Rasulullah SAW bersabda:Hai
manusia! Sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima sesuatu
melainkan yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan
kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para
Rasul. Firman-Nya:" Wahai para rasul, Makanlah makanan yang baik-baik
(halal) dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan." (al-Mukminun:51) "Wahai orang-orang yang
beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan
kepadamu..."(al-Baqarah:172) Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang
seorang lelaki yang telah lama berjalan kerana jauhnya perjalanan
yang ditempuhnya sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang
itu menadah tangannya ke langit dan berdoa:"Wahai Tuhanku! Wahai
Tuhanku! ". Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya
dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan dia diasuh dengan
makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan
doanya."

(Riwayat Muslim)


"Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui jalan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk."
(Surah an-Nahl: ayat 125)

No comments:

 
Dear Diary Blogger Template