^ Scroll to Top

Monday, December 15, 2008

Galakan menyebarkan ilmu dan larangan menyembunyikan

ORANG (Yahudi dan Nasrani) yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya (Nabi Muhammad dan kebenarannya) sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu, sedang mereka mengetahui (salahnya perbuatan yang demikian). (al-Baqarah: 146)
Huraian
Golongan Yahudi dan Nasrani mengenali Nabi Muhammad SAW sebelum kehadiran baginda lagi. Allah SWT telah mengkhabarkan berita tentang kemunculan Nabi Muhammad SAW menerusi wahyu yang disampaikan kepada Nabi Musa as juga Nabi Isa as.
Tanda-tandanya kedatangannya disebutkan seperti datang dari kaum mana, sehingga mereka mengenalnya sebagaimana anak mereka sendiri. Tetapi mereka memungkirinya dengan menafsirkan isi ayat kitab suci mereka kepada maksud yang lain.
Golongan ini sengaja menyembunyikan kebenaran. Ayat-ayat yang menceritakan tentang kemunculan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga hari ini termaktub dalam kitab mereka yang asal. Tetapi apabila ditanyakan kepada mereka, nescaya tidak akan diakui kebenarannya.
Apabila ditanyakan kepada orang Yahudi, mereka menjawab bahawa memang Nabi itu tersebut dalam kitab, tetapi bukan yang ini. Kalau ditanyakan kepada orang Nasrani, kebanyakan mereka menafsirkan bukan Muhammad SAW yang dijanjikan Isa Al-Masih sedangkan kebenarannya telah mereka ketahui tetapi sengaja disembunyikan.
Kesimpulan
Ilmu yang diketahui perlu disebarkan kepada masyarakat umum. Apatah lagi ilmu itu mengenai satu kebenaran yang perlu ditegakkan bukannya disembunyikan. Sikap golongan Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan kebenaran berita kemunculan Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan melampaui batas.

*Disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)"Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui jalan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk."
(Surah an-Nahl: ayat 125)

No comments:

 
Dear Diary Blogger Template