^ Scroll to Top

Monday, December 15, 2008

Contoh Ahli Syurga

Hadis Abu Hurairah r.a:
Seorang lelaki kampung telah datang menghadap Rasulullah s.a.w lalu
berkata: Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang
membolehkan aku memasuki Syurga.

Rasulullah s.a.w bersabda: Engkau hendaklah mengabdikan diri kepada
Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu, dirikanlah sembahyang
sebagaimana yang difardukan dan keluarkanlah zakat yang diwajibkan
serta berpuasa pada bulan Ramadan.

Lalu orang itu berkata: Demi Allah yang berkuasa ke atas diriku, aku
tidak akan menambah atau menguranginya sama sekali apa yang telah
dijelaskan kepadaku.

Setelah orang itu beredar Rasulullah s.a.w pun bersabda: Sesiapa yang
ingin melihat ahli Syurga maka lihatlah kepada lelaki ini.

(Riwayat Muslim)"Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui jalan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk."
(Surah an-Nahl: ayat 125)

No comments:

 
Dear Diary Blogger Template