^ Scroll to Top

Thursday, August 7, 2008

Pahlawan neraka

Beberapa siri pertempuran telah terjadi di antara golongan Islam dengan musyrikin. Apabila pertempuran terhenti, para sahabat kembali ke markas dan berkumpul. Sahabat-sahabat duduk berbincang mengenai pertempuran itu serta menceritakan kejadian-kejadian yang mereka lalui. Di antaranya mengenai seorang ansar yang bernama Qozman yang telah bertempur dengan hebat dan cekap. Setiap musuh di hadapannya dapat dikalahkan.

Seorang sahabat pun memuji Qozman. Mendengarkan pujian itu Nabi pun menjawab, “Sebenarnya dia itu golongan penduduk neraka”

Jawapan Nabi itu telah menarik perhatian mereka. Bagaimanakah seorang yang berjuang dengan gagah berani akan masuk neraka? Seorang yang bernama Aktsam El-Khuza’ei segera menawarkan diri untuk menyelidiki kebenaran kata-kata Nabi.

Keesokan harinya, Qozman dan Aktsam keluar ke medan pertempuran bersama-sama. Pertempuran terus berjalan dan Aktsam terus bersama Qozman walau di mana Qozman berada. Akhirnya Qozman terkena pedang lawan dan luka parah. Dengan tiba-tiba Qozman meletakkan tangkai pedangnya di tanah,

dan mata pedang dihalakan ke dadanya. Beliau membunuh diri dengan pedangnya sendiri. Kejadian itu disaksikan Aktsam dan dalam keadaan tenat beliau mendengar Qozman berkata;

“ Demi Allah!, Aku berperang bukan kerana agama, tetapi kerana menjaga kehormatan kota Madinah supaya jangan dihancurkan Quraisy. Aku berperang kerana membela kerhormatan kaumku”.

Begitulah pengakuan Qozman sundiri.

Setelah perang berhenti, Aktsam segera menemui Nabi. Ramai sahabat turut berkumpul untuk mengetahui peristiwa itu. Maka Aktsam pun menceritakan semua perkara yang telah disaksikannya dari mula hingga akhir. Setelah mendengarkan itu, Nabi tampil memberikan nasihat, sabdanya;

“ Ada orang yang beramal sebagai amalan penghuni syurga pada penglihatan orang-ramai, sebenarnya beliau adalah penghuni neraka. Begitulah juga, ada orang yang kelihatannya melakukan amalan penghuni neraka, sebenarnya beliau adalah penghuni syurga”.

Demikianlah Rasulullah s.a.w memperingatkan umatnya. Qozman yang berani berjuang tetapi keberaniannya hanya untuk mengharumkan namanya sendiri, bukannya kerana Allah.
"Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui jalan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk."
(Surah an-Nahl: ayat 125)

No comments:

 
Dear Diary Blogger Template