^ Scroll to Top

Friday, August 29, 2008

Berjabat Salam

BERJABAT tangan menjadi kebiasaan dalam perhubungan, termasuk
diamalkan masyarakat bukan Islam.

Ia bagi melahirkan rasa hormat antara satu sama lain, sekali gus
merapatkan hubungan kedua-dua pihak.

Berjabat tangan juga menjadi simbol perdamaian selepas berlaku
sesuatu perselisihan dan dalam sesuatu urusan.

Kebaikan daripada amalan zahir itu jelas terserlah, kerana mewujudkan
persekitaran yang sihat, memupuk perpaduan, semangat kekitaan dan
kebersamaan.

Tetapi dalam Islam sejauh mana amalan ini dibenarkan? Apakah ada
batasnya dan dilarang berjabat tangan di antara lelaki dan wanita?

Sheikul Azhar, Dr Muhammad Sayyid Tantawi, dipetik berkata, beliau
tidak pernah terbaca hadis atau kisah dalam sirah, Rasulullah pernah
berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya.

"Rasulullah tidak pernah sama sekali berjabat tangan de ngan wanita
bukan mahram dan inilah yang dipersetujui oleh kebanyakan ulama fiqah.

"Namun, masih ada pendapat yang mengatakan (mem bolehkan) jika
berjabat tangan itu tidak berlandaskan niat yang jahat iaitu semata-
mata berjabat tangan dengan hujung jari sahaja secara ikhlas,"
katanya.

Beliau sendiri apabila pulang ke kampung halaman, se pupunya yang
perempuan di mana sesetengahnya sudah lanjut usia datang menghulur
tangan mereka untuk ber salam.

"Kami di kampung-kampung di Mesir, apabila kaum wanita ingin berjabat
tangan dengan lelaki, maka mereka me lakukannya dengan berlapikkan
hujung kain kelubung atau mengalaskan tangan dengan sesuatu.

"Bagaimanapun, saya lebih cenderung kepada pendapat tidak (boleh)
berjabat tangan antara lelaki dan wanita yang bukan mahramnya kerana
tidak ada nas Rasulullah pernah melakukannya," katanya.

Ketua Mahjlis Fatwa dan Penyelidikan Eropah, Sheikh Yusuf al-
Qaradawi, berkata berjabat tangan di antara lelaki dan perempuan
bukan mahram menjadi isu rumit.

Jadi, menurutnya, untuk mendapatkan keputusan mengikut perspektif
Islam, ia memerlukan usaha dari segi psikologi, intelektual dan
saintifik.

"Jadi, mufti perlu membuang tekanan yang mempenga ruhinya dan adat
diwarisi, kecuali ia berdasarkan nas dari al-Quran atau sunnah.

"Sebelum mengupas isu ini, saya suka mengenepikan dua perkara yang
saya tahu wujud persetujuan di kalangan pakar undang-undang Muslim,"
katanya.

Pertama, dilarang berjabat tangan dengan wanita jika khua tir
menimbulkan keinginan seksual atau keseronokan atau jika bimbang
berlaku godaan.

Kedua, pengecualian dalam berjabat tangan dengan pe rempuan tua, atas
alasan tiada kebimbangan menimbulkan gelora nafsu.

Perkara yang sama diamalkan kepada budak perempuan kerana tiada
kekhuatiran akan membangkitkan nafsu atau godaan.

Sama juga jika seseorang itu adalah lelaki yang sudah tua.

Ini berdasarkan apa yang diceritakan daripada Abu Bakar as-Sidiq,
bahawa beliau berjabat dengan perempuan tua.

Juga dilaporkan, bahawa Abdullah ibnu az-Zubair me ngupah wanita tua
untuk merawatnya ketika beliau sakit dan wanita itu pura-pura tidak
melihat dan membuang kutu daripada kepalanya.

Malah, ini juga berasaskan apa yang dijelaskan dalam al-Quran
membabitkan wanita tua yang mandul, diberikan pengecualian.

Allah berfirman, maksudnya: "Dan mana-mana perempuan tua yang telah
putus kedatangan haid, yang tidak mempunyai harapan berkahwin lagi
maka tidak ada salahnya mereka menanggalkan pakaian luarnya, dengan
tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka, dalam pada itu menjaga
kehormatan lebih baik bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha Mendengar,
lagi Maha Mengetahui." (an-Nuur:60)

Justeru, objek perbincangan yang ingin dikongsi bersama al-Qaradwi di
sini membabitkan yang luar daripada dua kes berkenaan.

"Berjabat tangan dengan wanita adalah haram menurut pandangan mereka
yang berpegang bahawa menutup semua badan wanita, termasuk muka dan
dua tangannya adalah wajib.

"Jika memandang kepada mereka adalah haram, menyentuh pun haram
kerana sentuhan lebih kuat daripada memandang, ia menimbulkan berahi.

"Tetapi mereka yang menyokong pandangan ini adalah sedikit, sementara
majoriti pakar undang-undang Muslim, termasuk Sahabat berpendapat
muka dan tangan tidak ter masuk dalam larangan," katanya.

Pandangan mereka berdasarkan pandangan firman Allah dalam surah an-
Nur, ayat 31, maksudnya: "Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan
yang beriman itu supaya menyekat pandangan mereka (daripada yang
diharamkan) dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka
menzahirkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya dan
hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala
mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka
melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mentua
mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-
saudara mereka atau anak bagi saudara mereka yang lelaki atau anak
bagi saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam,
atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang lelaki yang telah
tua dan tidak keinginan kepada perempuan atau kanak-kanak..."

Jadi, al-Qaradawi mempersoalkan, di mana nas mengenai larangan
berjabat tangan jika ia membangkitkan keinginan nafsu?

"Saya mencari nas menyakinkan untuk menyokong la rangan itu tetapi
saya tidak menemuinya. Hujah paling kuat di sini ialah bagi
menghalang maksud fitnah dan ini tidak syak lagi diterima apabila
membangkitkan nafsu atau takut fitnah," katanya.

Bagi sesetengah ulama, mereka menjadikan tindakan Ra sulullah
membiarkan wanita pergi selepas menerima ikrar taat setia pada hari
penaklukan Makkah sebagai satu sandaran dalam memutuskan hukum ini.

Mereka berpendapat, Rasulullah meninggalkan sesuatu per kara bukan
menunjukkan ia adalah larangan, seperti baginda meninggalkannya
kerana haram, makruh atau kerana tidak disukai.

Kemudian mereka mendakwa, Nabi s.a.w menahan diri daripada berjabat
tangan dengan wanita (selain isterinya) tidak menjadi nas larangan.

Jadi, menurut mereka, sepatutnya ada hujah lain untuk menyokong
pendapat mereka yang mendakwa berjabat ta ngan dilarang sama sekali.

Bagaimanapun, ada pihak yang tidak bersetuju Rasulullah menahan diri
daripada berjabat tangan dengan wanita yang berikrar setia itu. Ini
kerana Umm Atiyah al-Ansariyyah dilaporkan dalam riwayat lain,
menunjukkan Nabi berjabat tangan dengan wanita terbabit.

Ini nyata berbeza dengan hadis diriwayatkan Ummul Muk minin, Aisyah
r.a yang menafikan perkara terbabit dan menyatakan akuan ia tidak
berlaku.

Dalam kes ini juga ada ulama mengatakan larangan terbabit tidak dapat
dibuktikan jika tiada dalil qatie seperti dari nas al-Quran dan hadis
sahih.

Malah, jika sekadar mengandaikan hadis itu sahih, ia masih tidak
jelas hadis berkenaan menyatakan larangan lelaki dan wanita bukan
mahram berjabat tangan.

Bagaimanapun, daripada perbincangan di atas, al-Qaradawi memberikan
dua keadaan hukum, iaitu:

"Pertama, berjabat tangan di antara lelaki dan wanita yang bukan
mahram hanya diizinkan apabila tiada keinginan nafsu dan kebimbangan
fitnah.

"Tetapi jika takut berlaku fitnah, keinginan nafsu dan keseronokan,
kemudian berjabat tangan tidak diragui men jadi haram.

"Jika satu daripada dua syarat itu tidak ada (yakni akan menimbulkan
keinginan nafsu atau menimbulkan fitnah) di antara seorang lelaki dan
mana-mana wanita mahram, seperti ibu saudara dan lain-lain, berjabat
tangan menjadi haram (walaupun pada asalnya dibenarkan).

"Kedua, berjabat tangan di antara lelaki dan wanita yang bukan mahram
seharusnya terbatas keadaan tertentu, seperti antara hubungan
persaudaraan atau mereka yang mempunyai hubungan disebabkan
perkahwinan," katanya.


"Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui jalan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk."
(Surah an-Nahl: ayat 125)

No comments:

 
Dear Diary Blogger Template