^ Scroll to Top

Thursday, August 14, 2008

Apa dan Mengapa Ilham diturunkan

" Apa dan Mengapa Ilham diturunkan " sudah dijangkakan, akan menjadi pertanyaan dan persoalan dari segenap lapisan masyarakat islam pada masa sekarang dan dimasa2 yang akan datang.Dalam perkara ini bukanlah dianggap remeh ataupun sepele. Malah ianya menjadi tanggong jawab bagi yang 'arif,yang memahaminya dan juga kebijaksanaan penuntut2 yang setia didalam perkara ini,menguatkan lagi untuk memberi pencerahannya.

Tidak terkecuali, khusus bagi mereka2 yang mampu secara 'akal budi yang bernas, dijemput untuk timbang dan tambang " Apa dan Mengapa Ilham diturunkan ". Sayogia diingatkan bahawasenya "Ilham" yang diakui oleh Allah dan rasulnya, yang diberikan untuk hamba2nya yang khusus, bukanlah untuk membuat, ataupun menganti Kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah haqnya "Wahyu" manakala "Ilham" adalah "perkhabaran" bagi ummat2nya yang dipileh untuk menerima sebagai petunjuk Taufiq dan Hidayah.

Kekeliruan akan perkara " Apa dan Mengapa ilham diturunkan " boleh menimbulkan syak wasangka serta tuduh menuduh.Tuduh menuduh itu tanpa usul dan periksa, sangat2lah dibenci Allah dan rasulNya. Walaupun orang itu, orang yang beriman sekalipun.Ditakuti, Allah dan rasulNya tidak mahu menerima segala 'amalan kita.

Didalam perkara " Apa dan Mengapa Ilham diturunkan ", hendaklah kita amati2, serta berfikir dengan 'akal yang soleh yang dipandukan dengan Al-Quran.Fikirlah halus2, fikir habis2,fikir seribu kali berfikir, barulah boleh kita menembus.Mencarilah kita 'akalnya orang Islam.

Bagi menyingkap akan perkara ini lebeh jauh lagi,Adalah wajar sekali pada peringkat awal untuk mengetahui apa itu " Ilham ". Menurut kamus, dari sudut maknanya ataupun ertinya," Ilham " adalah;

[ petunjuk yang datang dari Tuhan yang terbit dihati; inspirasi; pikiran (angan angan ) yang timbul dari hati; bisikan hati; sesuatu yang mengerakkan hati untuk mencipta (mengarang syair,lagu, dan sebagainya) ]

Marilah kita bersama2 memperluaskan minda meneroka, dan memperhalusi lagi dari sudut makna " Ilham " itu tadi. Bermulanya dengan pertanyaan atau pun persoalan, bolehkah " Ilham " diperolehi semua orang. Perkara ini bukanlah suatu yang mustahil. Akan tetapi perlulah dilihat atau difahami dari sudut " Ilham " apakah yang seseorang itu menerimanya dan cenderong, serta cundung kearah manakah.

Hal inilah yang sangat penting sekali bagi kita memahaminya dan dapat membedakan " Ilham " mana yang diakui dan tidak diakui oleh Allah dan rasulNya. Tanpa pengetahuan serta pimpinan yang tepat, disinilah awal mulanya kekeliruan dengan segala macam.

Sebagai contoh dari salah satu pengertian " Ilham " itu yang diungkapkan didalam kamus iaitu; [...sesuatu yang mengerakkan hati untuk mencipta (mengarang syair,lagu, dan sebagainya) ] Sumber atau kaedah yang sebegini, sememangnya banyak atau dikira sangat awam sekali. Kita boleh ketahui dan kenal pasti. Dalam kaedah ini, sebagai seorang penulis lagu, syair, pelukis dan juga pembimbing agama ,tidak terlepas akan pengalaman sebegini.

Usaha yang dikerjakan memerlukan suatu " inspirasi " atau " Ilham " bagi menghidupkan karya2 mereka didalam dunia ini yang amat keras persaingan sesama mereka. Tanpa " Ilham " karya2 mereka akan mati terkulai digelangang2 pertandingan.

Begitulah hal2nya dari sumber2 " Ilham " yang sebegini, ibarat kata pepatah, ' Patah tumbuh hilang berganti '. Ini semua dikatakan ' Dunia ' bukan perkara untuk ' Akhirat '. Namun ramai ummat2 manusia , sama ada yang dari Islam maupun yang bukan dari Islam, akur akan keberadaan, atau ujudnya " Ilham " sedemikian.Malah mereka2 menerimanya tanpa sedikitpun keraguan yang timbul. Walaupun kesudahannya nanti, lebeh menunjukkan soal pencapain kebendaan, materi kebutuhan hidup didunia.

Tidak asing juga " Ilham ", yang berupa ' pertunjuk ' akan diperolehi mereka2 yang cenderong mengamalkan ilmu2 ' mistik ',dan 'ilmu kebatinan'. Misalnya, ahli2 didalam rawatan tradisional. Seperti; ' bomoh ', ' pawang ',' paranormal ' ,' nujum ' dan sebagainya. Hanya saja kaedah satu2 amalan itu berbeda2, menurut tingkatan ilmu yang dimiliki dan dari mana, dan dari sumber siapakah yang memberikan " Ilham " tersebut.

" Ilham " yang terdapat didalam kelompok tersebut akan mengalami dengan berbagai2 kaedah penerimaan " Ilham " . Sama ada mereka mengetahuinya ataupun tidak.Darimana, dari siapa, " Ilham " itu diperolehi,akan dipersoalkan dari mereka2 yang faham akan perkara tersebut. Bermacam2 " Ilham " tersebut adalah;

1. " Ilham hati " : [ Kebanyakkannya adalah dari ' hati sanubari '. Sudah bercampur baur. Ini semua hatta tak ada lain, itu syarif dunia! ]

2. " Ilham Suara " : [ Kita dengar, didalam suara. " Ilham2 " sebegini, banyak diperolehi ahli2 rawatan tradisional seperti, ' bomoh ', ' paranormal ', 'pembimbing agama', dan sebagainya. Ada 'suara' yang sentiasa berdampingan. Tidak kira dimana ataupun macam mana hal keadaan mereka2 ketika mengalaminya. Bercakap2 dengan ' suara ' tersebut adalah salah satu ciri2nya. ]

3. " Ilham baitullah " : [ Ini " Ilham ", tidak boleh bercakap, mesti mahu mendengar.Kaedah yang ini, banyak terdapat tanda2 atau isyarat pergerakkan pada anggota tuboh yang dzahir. Misalnya, akan bergerak2 pada bahagian kening, pipi,kuping atau anggota yang lain, sebagai menandakan sesuatu akan terjadi atau berlaku.Disusuli oleh ' suara ' yang akan berbisik2.Didalam kejadian ini, sipenerima " Ilham " tidak boleh bercakap2, mesti mahu mendengar saja.Penerima2nya boleh juga terdiri dari salah satu kelompok2 yang telah disebutkan tadi]

Itu semua adalah ' Dunia' !, Tidak diakui.

Perlulah diingatkan, keterangan akan berbagai2 " Ilham " tersebut yang diujarkan, bukanlah suatu andain atau pun rekaan.Melainkan ianya suatu pertunjuk dari Allah dan rasulnya kepada orang yang telah menerima taufiq dan hidayah, dikhabarkan menerusi " Ilham " juga. Maka dapatlah sedikit penunjuk 'akal untuk dibuat kesimpulan serta penerangan.

Kalau tadi dikatakan ' Dunia '. atau semata2 " Ilham " untuk ' Dunia ' saja. Manakah " Ilham " untuk ' Akhirat ' dan bagaimana hendak mengetahuinya? Amatlah pentingnya memahami akan perkara ini, Ianya bukanlah suatu hal yang mudah tanpa berusaha, mengkaji, memikirkan dan berdoa kepada Allah dan rasulNya agar diberi petunjuk.

Sebaik mungkin untuk menjelaskan hal ini coba lihat akan firman Allah Ta'ala didalam Kitab Al-Quran, surah Asy-Syams yang berbunyi;

7. Demi jiwa serta penyempurnaannya,

8. Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketaqwaannya.

9. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya (jiwa itu).

10. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.

Didalam surah tersebut, apa yang jelas untuk difahamkan adalah dua perkara yang menjadi dasar. Iaitu ' orang yang mensucikan' dan 'orang yang mengotorinya'. Dalam kita meluaskan lagi tentang " Apa dan Mengapa Ilham diturunkan ", dua faktor itu tadi memainkan peranan yang amat penting.

'Untung' adalah ganjaran yang dijanjikan Allah kepada 'orang yang mensucikannya', iaitu akan jiwanya. Maka, akan diilhamkan jalan serta cara2 untuk penyempurnaan jiwanya. Tentunya, ini bukanlah suatu hal yang boleh kita ambil remeh atau sepele , untuk diberikan petunjuk kepada hamba2nya yang sudah sampai ketahap kesucian tersebut.

Yang amat jelas sekali, mula2 mestilah , kesucian akan jiwa itu tidak dinodai oleh perbuatan syirik.Dalam beribadat kepada Allah dan rasulNya. Inilah intisari yang mesti ada pada "Ilham" yang diakui Allah dan Rasulnya. "Ilham" tersebut terutamanya juga, tidak memperkechil2kan Kitab Al-Quran dalam menepati akan kehendaknya. Tujuank yang paling utama "ilham" diturunkan adalah, untuk memberi khabar akan kesalahan2 aqidah Islam yang murni.Tanpa dikhabarkan cara bagaimana untuk menepati akan kehendak2 aqidah yang mengikut panduan Al-Quran ataupun Hadiths, " Ilham " tersebut mesti sama sekali, mesti tidak boleh diterima.

Pendekatan dari itu, tidaklah menjadi suatu yang mustahil bagi jiwa atau pun roh yang suci mendapat petujuk dari Allah dan rasulnya menerusi "Ilham" juga.Suatu lagi yang dapat membedakan sama ada "Ilham" yang diperolehi itu dari dunia atau pun akhirat, adalah perbedaan antara dimana "ilham" itu diterimanya. Jika ianya dari dunia,..ini semua adalah dikira 'alam 'nafas'. Maseh bercampur baur dengan noda. "Ilham" yang dari akhirat adalah dari 'alam yang disebut " Nufus". Inilah tempat dimana asal kesempurnaan jiwa ataupun Roh itu tadi.

Lanjutan akan hal tersebut perlulah ada bimbingan untuk kefahaman seterusnya. Jiwa atau Roh, adalah yang paling sempurna mengikut urutan kejadian oleh penciptanya iaitu Allah Ta'ala. Dengan kesempurnaan ciptaan itulah, maka dapat manusia yang pertama iaitu Adam tersiratnya derajat sebagai 'Kholifah' pada dirinya.Dengan unsur kesempurnaan itu juga maka, diperintahkan malaikat sekalian untuk 'sujud' tanda menghormati Adam pada hakikatnya.

Dari sudut istilah dalam agama islam jika dikajikan, yang disebut sebagai petunjuk itu, terbahagi kepada dua.Pertama "Ilham" yang ditahapkan didalam petunjuk 'ilahidayat'. Manakala yang keduanya pula didalam tahap petunjuk 'ilahayat'.

Petunjuk 'Ilahidayat' adalah petunjuk yang tidak berkeputusan hal salasilahnya. .kemurnian akan petunjuk yang diterima akan tetap didalam naungan Allah dan rasulnya. Ini disebabkan faktor2 kesucian dan kesempurnaan yang telah dicapai oleh Jiwa ataupun Roh tersebut dalam beribadah kepada Allah dan rasulnya.Terutamanya, pada menepati akan kehendak 'kalimah Tauhid dan Kalimah Rasul' . Serta 'Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul'.

Manakala petunjuk 'Ilahayat', salasilahnya kerap berkeputusan. Dan saling bertukar2. Faktor ini sering mendurung kepada kemurnian Islam itu ternoda.Untuk memastikan sama ada hal tersebut berlaku, dapat dilihat amat jelas sekali, bagaimana kepincangan2 dalam menepati akan kehendak2 'Kalimah Tauhid dan Kalimah Rasul'. Serta 'Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul', begitu ketara sekali didalam pengamalan2 yang dilakukan. Akibatnya " Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya." [As-Syam:10]

Menepati akan kehendak 6 rukun Iman dan 5 rukun Islam adalah yang mendasar perlu disampaikan kembali kepada Allah dan rasulnya secara ' satu khabar dengan satu mulia ' seperti apa yang telah diujarkan melalui " Suara Ilham Roh Mutmainnah ". Kerana kesucian dan kesempurnaan yang telah ditepati, maka Allah janjikan untuk hamba2nya ' keuntungan', seperti apa yang difirmankan didalam surah Al-Fajr yang berbunyi;

27. Hai jiwa yang tenang.

28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya

29. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,

30. dan masuklah ke dalam surga-Ku."Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui jalan orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk."
(Surah an-Nahl: ayat 125)

No comments:

 
Dear Diary Blogger Template